Descripció A partir de la successió de Fibonacci, parlaré de la dicotomia activitats productives vs. reproductives, de com una mateixa activitat es pot adaptar a 1r de Primària o portar-la a Secundària, de com ampliar una activitat de Numeració i Càlcul a una de Relacions i Canvi, del pensament pre-algebraic, de l’ús de materials manipulatius […]

Veure més →

Descripció El Tangram xinès és un material per treballar les matemàtiques que més enllà de fer trencaclosques, permet treballar qualsevol bloc de contingut i a qualsevol cicle. És un material que afavoreix el treball de la dimensió de “Comunicació i representació”. Autors Mariona Argemí Llocs de treball Escola Tecnos (Terrassa) Capsula Vídeo Presentació

Veure més →

Descripció Es tracta d’un treball de presentació d’equacions tot i utilitzant la metàfora de la balança. Passem després a plantejar situacions d’equilibri, tot i utilitzant bosses que amaguen un número que no coneixem i altre material que representa diferents conjunts numèrics (taps de colors, regletes numèriques, fraccions). I plantegem la pregunta “Què amaga una bossa?” […]

Veure més →

Descripció Presentació d’un material de creació propia que pretén reflexionar sobre aspectes matemàtics de la vida quotidiana: Quin tros de pizza!!!, que pretén apropar les fraccions composant pizzes, Cintes de colors, que mitjançant unes cintes de ras fa descobrir a l’alumnat les conegudes taules de multiplicar, i “Avui que em poso?” que a través d’unes […]

Veure més →

Descripció Quants talls calen per retallar un quadrat? Seria possible tallar-lo amb només un tall? Quants talls es necessitarien per tallar una estrella de 5 puntes? Veurem que qualsevol figura plana amb costats rectes pot ésser tallada amb un sol tall recte després de doblegar correctament el full. En aquesta taula descobrirem l’increïble teorema del […]

Veure més →

Descripció Després d’haver transformat la coneguda activitat Torres d’Hanoi o de Brahama en un joc competitiu, el format adoptat per render més evident la dinàmica suggereix una manera automàtica de resoldre el repte. Autors Guido Ramellini Llocs de treball MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya Capsula Vídeo Presentació

Veure més →

Descripció Un anàlisi matemàtica del mòdul dels Gratacels, que tant d’èxit té a les exposicions del MMACA revela la seva estructura de Quadrat Llatí. Amb un petit canvi de format, es pot donar un gir a l’activitat: transformar el mòdul en un Quadrat Grecollatí. Autors Guido Ramellini Llocs de treball MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya […]

Veure més →

Descripció El projecte consisteix en què els alumnes, en petits grups, inventen un conte on les matemàtiques juguen un paper important per a la història. El conte el fan pensant en un nivell determinat d’infantil o primer cicle de primària. Al final, visitem als nens a les seves escoles i els expliquen els contes que […]

Veure més →

Descripció Presentació de la maleta de material manipulatiu per a 1-4 de Primària. Autors Pura Fornals (i altres) Llocs de treball MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya Capsula Vídeo Presentació

Veure més →

Descripció En aquesta taula es presenta una proposta d’activitat que té com a objectiu introduir el sistema de numeració decimal posicional als primers cursos de l’educació primària a partir del comptatge. S’analitzen les diferents fases en la representació dels nombres. Autors M. Àngels Portilla Rueda, Daniel Ruiz Aguilera Llocs de treball CEIP Son Anglada, Universitat […]

Veure més →