Descripció En aquesta taula es presenta una proposta d’activitat que té com a objectiu introduir el sistema de numeració decimal posicional als primers cursos de l’educació primària a partir del comptatge. S’analitzen les diferents fases en la representació dels nombres. Autors M. Àngels Portilla Rueda, Daniel Ruiz Aguilera Llocs de treball CEIP Son Anglada, Universitat […]

Veure més →

Descripció Juguem amb diferents materials, els organitzem, busquem coincidències, i relacions, per descobrir i aprendre la taula del 7. El vídeo és sobre una sessió de treball amb un petit grup d’alumnes per mostrar com treballem les taules de multiplicar. Aquesta manera de treballar és extrapolable a qualsevol taula de multiplicar. Autors Ramon Martí i […]

Veure més →

Descripció A partir de la successió de Fibonacci, parlaré de la dicotomia activitats productives vs. reproductives, de com una mateixa activitat es pot adaptar a 1r de Primària o portar-la a Secundària, de com ampliar una activitat de Numeració i Càlcul a una de Relacions i Canvi, del pensament pre-algebraic, de l’ús de materials manipulatius […]

Veure més →

Descripció El Tangram xinès és un material per treballar les matemàtiques que més enllà de fer trencaclosques, permet treballar qualsevol bloc de contingut i a qualsevol cicle. És un material que afavoreix el treball de la dimensió de “Comunicació i representació”. Autors Mariona Argemí Llocs de treball Escola Tecnos (Terrassa) Capsula Vídeo Presentació

Veure més →

Descripció Es tracta d’un treball de presentació d’equacions tot i utilitzant la metàfora de la balança. Passem després a plantejar situacions d’equilibri, tot i utilitzant bosses que amaguen un número que no coneixem i altre material que representa diferents conjunts numèrics (taps de colors, regletes numèriques, fraccions). I plantegem la pregunta “Què amaga una bossa?” […]

Veure més →

Descripció Presentació d’un material de creació propia que pretén reflexionar sobre aspectes matemàtics de la vida quotidiana: Quin tros de pizza!!!, que pretén apropar les fraccions composant pizzes, Cintes de colors, que mitjançant unes cintes de ras fa descobrir a l’alumnat les conegudes taules de multiplicar, i “Avui que em poso?” que a través d’unes […]

Veure més →

Descripció Quants talls calen per retallar un quadrat? Seria possible tallar-lo amb només un tall? Quants talls es necessitarien per tallar una estrella de 5 puntes? Veurem que qualsevol figura plana amb costats rectes pot ésser tallada amb un sol tall recte després de doblegar correctament el full. En aquesta taula descobrirem l’increïble teorema del […]

Veure més →

Descripció Després d’haver transformat la coneguda activitat Torres d’Hanoi o de Brahama en un joc competitiu, el format adoptat per render més evident la dinàmica suggereix una manera automàtica de resoldre el repte. Autors Guido Ramellini Llocs de treball MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya Capsula Vídeo Presentació

Veure més →

Descripció Un anàlisi matemàtica del mòdul dels Gratacels, que tant d’èxit té a les exposicions del MMACA revela la seva estructura de Quadrat Llatí. Amb un petit canvi de format, es pot donar un gir a l’activitat: transformar el mòdul en un Quadrat Grecollatí. Autors Guido Ramellini Llocs de treball MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya […]

Veure més →

Descripció El projecte consisteix en què els alumnes, en petits grups, inventen un conte on les matemàtiques juguen un paper important per a la història. El conte el fan pensant en un nivell determinat d’infantil o primer cicle de primària. Al final, visitem als nens a les seves escoles i els expliquen els contes que […]

Veure més →