A les jornades anuals del curs 2017/18 de cadascuna de les associacions de ensenyants de Matemàtiques que integren la Feemcat es va dur a terme un taller que amb el nom de “De camí cap al C2EM 2020: comencem per compartir?” volia recollir idees dels participants respecte:

  • Què puc oferir?  Adreçada a recollir un llistat d’activitats, problemes, recursos, materials, dinàmiques que hagin portat a classe i que els sembli oportú compartir.
  • Què m’agradaria aprendre? Adreçada a recollir un llistat de dinàmica que no els surti bé a les seves classes, un punt feble en el que creuen que necessites consell…