A les jornades anuals del curs 2016/17 de cadascuna de les associacions de ensenyants de Matemàtiques que integren la Feemcat es va dur a terme un taller que amb el nom de Què puc fer jo per les conclusions del C2EM?” volia recollir  idees dels participants. 

Amb les aportacions que entre tots i des de les diferents jornades vam anar anotant als post-it s’ha elaborat un resum estruturat per objectius.

Podeu consultar el document resultant al següent enllaç:  Resum estructurat propostes