Veurem com la versió 3D de GeoGebra ens permet reproduir, interpretar i experimentar amb superfícies de tota mena, incloses les fulles dels arbres, la forma d’un peix, els arcs d’una església, la vela d’un vaixell o conegudes obres arquitectòniques (entre moltes altres) sense que calgui aprofundir en la seva expressió matemàtica sinó fent servir les eines adequades. Es tracta també de mostrar com la manipulació virtual d’objectes és un valor afegit a la manipulació amb objectes reals donada la possibilitat d’introduir variacions de forma, mesura i situació.

Veure més →

En el taller, fareu els problemes que vam portar a terme amb 2 classes de 6è sobre el tema de les potències. A diferència d’altres temes, vam intentar per primera vegada, fer tota una unitat a partir problemes competencials i oberts en el que l’alumnat fos el que construís el seu coneixement. El treball amb material va donar peu a l’establiment de moltes connexions que d’una altra manera no haguessin sortit.

Veure més →

Es tracta d’adquirir idees bàsiques sobre com dissenyar, proposar i gestionar activitats que provoquin connexions evidents entre idees matemàtiques centrals. S’oferiran activitats experimentades amb alumnes de diferents nivells de l’EP per veure´n les possibilitats de descobrir connexions i tot analitzant activitats dels alumnes, com es poden proposar i gestionar.

Veure més →

La mesura de la longitud és un component crucial en l’educació matemàtica. Mitjançant la comprensió sobre la trajectòria d’aprenentatge de la mesura de la longitud podrem millorar les estratègies d’ensenyament-aprenentatge per afavorir l’adquisició de la competència per part dels infants. L’objectiu és crear un instrument per situar als alumnes en la trajectòria hipotètica d’aprenentatge, conèixer en quin punt es troben i ajudar-los a avançar per aquesta

Veure més →

En antics textos xinesos, en particular els Nou Capítols (Jiuzhang Suanshu) (s. I dC), apareixen procediments que permeten copsar com els xinesos van començar a treballar amb positius i negatius en la resolució de sistemes d’equacions. Permeten dissenyar activitats d’aula per una millor comprensió i maneig dels nombres negatius

Veure més →

Adaptació d’una activitat del professor Jill Stevens a la revista del NCTM per treballar models matemàtics en situacions que puguin plantejar-se en la vida quotidiana de l’alumnat de batxillerat, tot utilitzant eines tecnològiques, de forma experimental i motivadora.

Veure més →

Es presenta una proposta dirigida als infants de 0-3 anys relacionada amb els sorrals i les safates d’experimentació. A l’interior d’aquests sorrals i de les safates, hi trobarem diferents materials que potenciaran la creativitat i el coneixement de l’entorn. Els infants a través del joc lliure, hipòtesis de treball i assaig-error aniran construint conceptes matemàtics.

Veure més →

Hi ha diversos estudis, alguns d’ells ben recents, que fan referència a les matemàtiques que aprenen els infants de 0 a 3 anys. La recerca que es presenta es basa en l’anàlisi del disseny dels espais d’aprenentatge i dels materials a les aules de 0- 3 anys de les EBM de Vic. Es farà una introducció del procés de recerca per poder presentar i aprofundir en el disseny dels espais i materials que es van introduir arran d’aquest procés de recerca i de la formació.

Veure més →

Amb aquesta presentació, volem posar de manifest la vinculació de l’etapa 0-3 al món de les matemàtiques, mostrant un recull d’imatges recopilades per les sis Escoles Bressol Municipals de Reus. Veurem, a partir del treball que es fa a les EBM, el contacte dels infants amb la lògica matemàtica, d’una manera molt directa, utilitzant la manipulació, en ocasions poc coneguda i reconeguda.

Veure més →

El préstec de maletes amb materials manipulatius que, des de l’àmbit de matemàtiques, realitza el CESIRE, té un acompanyament formatiu. En aquesta presentació es mostraran les possibilitats didàctiques de l’ús de dos d’aquests materials (cubets encaixables i pattern blocks) amb activitats que abasten des de l’educació infantil fins a la secundària.

Veure més →