Brahmagupta (598-670), en Brahma-sphuṭa-siddhanta introdueix l’aritmètica dels nombres positius, els negatius i el zero. Alguns fragments d’aquesta obra són el punt de partida per a dissenyar activitats d’aula que contribueixin a una millor comprensió d’aquests nombres per part de l’alumnat.

Veure més →

A partir de l’anàlisi de textos de matemàtics rellevants com Stifel (1487-1567), Bombelli (1526-1572), Cardano (1501-1576), Girard (1595-1632) o Wallis (1616-1703), s’evidenciaran algunes de les dificultats sobre la comprensió dels nombres negatius i es donaran idees per dur-los a l’aula en forma d’activitats riques, competencialment parlant

Veure més →

Una comunicació que entrellaça contes que deixen entreveure pessics matemàtics amb reflexions sobre els criteris d’escollir bones històries per portar a l’aula. Un moment per descobrir com la màgia dels contes fa vibrar la ment matemàtica de menuts i grans. EI

Veure més →

Una comunicació que entrellaça contes que deixen entreveure pessics matemàtics amb reflexions sobre els criteris d’escollir bones històries per portar a l’aula. Un moment per descobrir com la màgia dels contes fa vibrar la ment matemàtica de menuts i grans. Educació Primària.

Veure més →

Una comunicació que entrellaça contes que deixen entreveure pessics matemàtics amb reflexions sobre els criteris d’escollir bones històries per portar a l’aula. Un moment per descobrir com la màgia dels contes fa vibrar la ment matemàtica de menuts i grans. Educació Secundària.

Veure més →

Es tracta del relat mitjançant vídeos i fotografies de les diferents etapes del cicle formatiu “Atreveix-te amb la Creativitat Matemàtica” organitzat per la Fundació “la Caixa”: des de la sessió de “sembra”, en la qual els docents involucrats reben una formació inicial, a la sessió de “collita”, en la qual es presenten els pòsters elaborats pels docents documentant experiències didàctiques basades en l’evidència.

Veure més →

Se socializa parte de una investigación doctoral en la que se analizó la activación de los dominios del conocimiento matemático para la enseñanza en espacios curriculares relativos a geometría analítica, tomando como caso la carrera Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), con foco en el dominio especializado

Veure més →

A partir de problemes rellevants històrics es presenta una seqüència didàctica on ens anem trobant repetidament amb la proporcionalitat: en primer lloc des d’un punt de vista aritmètic i posteriorment geomètric. Es tanca amb el problema de la construcció del túnel de Samos només fent ús de la proporcionalitat.

Veure més →

El clàssic joc del cub de Rubik pot servir també com a eina per aprendre matemàtiques de manera lúdica. És el que ensenya Rubikids, un projecte que desperta curiositat als infants, els fa guanyar paciència i memòria, desenvolupa la seva creativitat i superació tot treballant de manera competencial la lògica, el raonament i gamificant les matemàtiques.

Veure més →

Presentarem, en forma de taller participatiu, dues activitats de matemàtiques competencialment riques per a l’aula de primària. La primera és una activitat que parteix d’una premissa ben coneguda: trobar tots els triangles en un geoplà. La segona és una activitat de pràctica productiva menys coneguda, que gira entorn del concepte de “persistència multiplicativa”. Analitzarem les activitats per desgranar-ne la riquesa competencial i les oportunitats d’aprenentatge que podem generar a l’aula.

Veure més →