Els objectius d’aquest congrés són:

  1. Contribuir a l’enriquiment professional dels ensenyants de matemàtiques.
  2. Millorar els vincles entre la recerca i la innovació en educació matemàtica i els docents.
  3. Compartir pràctiques d’aula que impulsin la construcció de coneixement matemàtic.
  4. Millorar la imatge social de les matemàtiques, de l’educació matemàtica i del professorat.
  5. Eixamplar la base de les diferents xarxes dedicades a l’educació i a la divulgació de les matemàtiques.
  6. Donar continuïtat a la feina començada al C2EM2016 projectant-la cap al futur.

 

D’acord amb aquests objectius hem adoptat com a lema del congrés: