Dades personals


Dades professionals
(Fes servir la tecla Ctrl per seleccionar-ne més d'un)


Pagament amb targeta de crèdit

Data de pagament Associats* No associats
Inscripció reduïda (abans de l'1 de juny) 75 100
Inscripció no reduïda (fins a l'1 de juny) 95 120
Sessions específiques Cicle 0-3. Assistència només el matí del 12 de juliol. 30

NOTA: Si fas el pagament per targeta de crèdit, automàticament ja quedaràs validat a la web i com a membre inscrit, de manera que ja tindràs accés a generar el rebut en pdf.
*Associats: Es farà una verificació d'aquesta informació. S'admetran fins a dues inscripcions per a cada centre associat.

A l'inscriure't es generarà un usuari i contrasenya automàticament i s'enviaran al correu electrònic proporcionat.