Data de celebració

El C2EM se celebrarà del divendres 13 al diumenge 15 de novembre de 2020.

Inscripcions

La inscripció al C2EM es farà a través d’aquesta web a partir del 15 de setembre de 2020.

Actes de les Jornades

Després de la celebració del C2EM es podran consultar tots els textos de les conferències, ponències, comunicacions, tallers i taules en aquesta web. La publicació dels textos s’haurà de cenyir a les normes que es trobaran detallades a les instruccions d’aquesta pàgina .

Punts d’informació i correspondència

Correu electrònic: c2em@feemcat.org

Pàgina web del congrés: c2em.feemcat.org

Dates importants

  • 15 de setembre de 2020: inici del període d’inscripció.
  • 1 de març de 2020: Ampliada al 15 de Juliol de 2020: data límit per a la presentació dels resums de les comunicacions, tallers i altres activitats.
  • 12 d’octubre de 2020: data límit per a la presentació dels textos complets de les comunicacions, tallers i altres activitats.
  • 2 de novembre de 2020: data límit per a la inscripció al congrés