Data i lloc de celebració

El C2EM se celebrarà del dimarts 7 al dijous 9 de juliol de 2020. Les sessions plenàries tindran lloc al marc del Teatre Fortuny de Reus i a l’auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, i les sessions paral·leles i complementàries a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus i el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Inscripcions

La inscripció al C2EM es farà a través d’aquesta web a partir del mes de gener de 2020.

Actes de les Jornades

Després de la celebració del C2EM es podran consultar tots els textos de les conferències, ponències, comunicacions, tallers i taules en aquesta web. La publicació dels textos s’haurà de cenyir a les normes que es trobaran detallades a les instruccions d’aquesta pàgina .

Punts d’informació i correspondència

Correu electrònic: c2em@feemcat.org

Pàgina web del congrés: c2em.feemcat.org

Dates importants

  • 15 de maig de 2020: data límit per al primer període d’inscripció.
  • 1 de març de 2020: Ampliada al 15 de Març de 2020: data límit per a la presentació dels resums de les comunicacions, tallers i altres activitats.
  • 31 de maig de 2020: data límit per a la presentació dels textos complets de les comunicacions, tallers i altres activitats.
  • 15 de juny de 2020: data límit per a la inscripció al congrés, condicionada a un nombre màxim de 550 inscripcions.