Dades personals


A l'inscriure't es generarà un usuari i contrasenya automàticament i s'enviaran al correu electrònic proporcionat.

Dades professionals
(Fes servir la tecla Ctrl per seleccionar-ne més d'un)


Pagament amb targeta de crèdit

Marca aquesta opció si vols fer el pagament posterioment: Ara no

Data de pagament Associats** No associats
Fins el 31 de maig de 2020 inclòs 75 100
De l’1 al 15 de juny de 2020 95 120
Sessions específiques Cicle 0-3. Sessió de matí i tarda el 9 juliol. 30

NOTA: Si fas el pagament per targeta de crèdit, automàticament ja quedaràs validat a la web i com a membre inscrit, de manera que ja tindràs accés a generar el rebut en pdf.
**Associats: Es farà una verificació d'aquesta informació. S'admetran fins a dues inscripcions per a cada centre associat.

Disposeu de les Condicions generals de contractació