Presentació 2020

    És molt convenient llegir el document Modalitats de presentació activa al congrés i formularis abans d'emplenar aquest formulari.

    1r Autor/a


    Escolliu quin dels nuclis temàtics s'adiu més a la vostra aportació.


    Escolliu a quin o a quins nivells educatius correspon la vostra aportació. En podeu escollir més d'un. (Feu servir la tecla Ctrl per seleccionar més d'un)


    Escolliu amb quina dimensió de la competència matemàtica, si s’escau, a la que s'associa principalment la vostra aportació.