L’Estadística s’ha incorporat en la majoria de les carreres universitàries i entre elles en el grau d’Educació Infantil on l’ensenyament de conceptes estadístics presenta problemes didàctics específics pel fet que els estudiants que el cursen tenen una base matemàtica molt heterogènia. En aquest treball ens centrem en l’estudi de les seves actituds per la seva influència en el procés d’aprenentatge i les analitzem mitjançant l’Escala d’Actituds envers l’Estadística d’Estrada, EAEE (Estrada, 2002).

Veure més →

Es presenta l’experiència d’aplicació de la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes a l’assignatura “Didàctica del coneixement i de l’activitat matemàtica en educació primària” en el Grau d’Educació Primària a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna-URL. Es pretenia que l’alumnat, futurs mestres fossin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge abans de plantejar-se com dirigir un treball similar a l’escola.

Veure més →

Veurem com la versió 3D de GeoGebra ens permet reproduir, interpretar i experimentar amb superfícies de tota mena, incloses les fulles dels arbres, la forma d’un peix, els arcs d’una església, la vela d’un vaixell o conegudes obres arquitectòniques (entre moltes altres) sense que calgui aprofundir en la seva expressió matemàtica sinó fent servir les eines adequades. Es tracta també de mostrar com la manipulació virtual d’objectes és un valor afegit a la manipulació amb objectes reals donada la possibilitat d’introduir variacions de forma, mesura i situació.

Veure més →

En aquesta presentació, mostrarem la importància de la cultura matemàtica en els processos de comprendre, a tots els nivells educatius. Volem fer de l’aula una comunitat democràtica i dialògica, immersa en processos amb sentit pels infants, on pugui emergir el coneixement superant la violència simbòlica que ha fet allunyar moltes persones d’aquest llenguatge.

Veure més →

S’explicarà la metodologia Flipped Learning mostrant diferents propostes i eines digitals per a poder atendre millor les necessitats de tot l’alumnat. En particular, parlarem del canvi de rol de professor-alumne que suposa introduir aquesta metodologia. També hi haurà una part pràctica on s’utilitzaran les eines i es donaran les pautes per poder portar-ho a l’aula.

Veure més →

El geocaching consisteix en trobar amagatalls a partir de pistes i mitjançant les coordenades geogràfiques. La possibilitat de preparar activitats amb aquest format permet recórrer espais propers o bé llunyans i descobrir les matemàtiques en entorns reals. Us presentarem un geocaching matemàtic per la ciutat de Reus.

Veure més →

Se socializa parte de una investigación doctoral en la que se analizó la activación de los dominios del conocimiento matemático para la enseñanza en espacios curriculares relativos a geometría analítica, tomando como caso la carrera Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), con foco en el dominio especializado

Veure més →

Proposem una passejada per Girona tot mirant amb ulls matemàtics elements tan quotidians del seu urbanisme com l’entrada a l’ajuntament, la placeta de l’Institut Vell o la Catedral. JuGuem, explIquem, mesuRem, cOmptem, disseNyem i locAlitzem, plantegem preguntes i reptes, mentre recuperem història de la ciutat i de les matemàtiques.

Veure més →

L’objectiu és mostrar un exemple d’activitat de context creativa i de gran qualitat per tal d’entomar els continguts del batxillerat sota una perspectiva competencial. La definició d’una escala musical és un problema matemàtic obert que analitzarem i encoratjarem als assistents a crear-ne de noves, escoltar-les, gaudir-les i justificar-les matemàticament.

Veure més →