En aquest taller es durà a terme una C2EMada, una gimcana matemàtica amb tecnologia mòbil inspirada en les gimcanes del World Mobile City Project. Després de mostrar el funcionament de la Barcelonada s’explicarà l’adaptació que es durà a terme per fer la C2EMada, una gimcana amb proves de contingut matemàtic protagonitzada pels assistents al taller. Finalment s’explicarà com adaptar i personalitzar la C2EMada per implementar-la al propi centre.

Veure més →

Presentem la recerca en Educació Matemàtica que estem fent en l’àmbit de la modelització estadística en l’educació secundària. En estudis anteriors vam observar els models creats per l’alumnat de secundària en una activitat de modelització estadística. Ara pretenem estudiar específicament la forma en la que desenvolupen els models durant l’activitat i identificar els episodis claus en el procés de modelització.

Veure més →

En antics textos xinesos, en particular els Nou Capítols (Jiuzhang Suanshu) (s. I dC), apareixen procediments que permeten copsar com els xinesos van començar a treballar amb positius i negatius en la resolució de sistemes d’equacions. Permeten dissenyar activitats d’aula per una millor comprensió i maneig dels nombres negatius

Veure més →

Brahmagupta (598-670), en Brahma-sphuṭa-siddhanta introdueix l’aritmètica dels nombres positius, els negatius i el zero. Alguns fragments d’aquesta obra són el punt de partida per a dissenyar activitats d’aula que contribueixin a una millor comprensió d’aquests nombres per part de l’alumnat.

Veure més →

A partir de l’anàlisi de textos de matemàtics rellevants com Stifel (1487-1567), Bombelli (1526-1572), Cardano (1501-1576), Girard (1595-1632) o Wallis (1616-1703), s’evidenciaran algunes de les dificultats sobre la comprensió dels nombres negatius i es donaran idees per dur-los a l’aula en forma d’activitats riques, competencialment parlant

Veure més →

Davant el repte de fomentar que l’estudiant vulgui resoldre problemes matemàtics hem experimentat diferents gestions a l’aula, com ara utilitzar una Base d’Orientació o fer partícip a l’estudiant en la proposta de reptes matemàtics i en la “coavaluació” dels mateixos. L’objectiu de la recerca s’ha centrat en la implementació d’aquestes estratègies metodològiques per analitzar si permeten a l’estudiant “involucrar-se” en el repte de resoldre problemes i, per tant, millorar la seva competència matemàtica. La pràctica s’ha dut a terme amb alumnes de 3ESO i 4ESO durant dos cursos successius. La recerca ens ha demostrat que aquestes dinàmiques generen un context en què l’estudiant augmenta la seva motivació i seguretat en resoldre problemes.

Veure més →

Els problemes del Fem Matemàtiques van més enllà de treballar d’una manera reproductiva unes habilitats o procediments, Per tant, són ideals com activitat per reconèixer si s’han après els coneixements de manera significativa i on l’alumnat ha d’activar tot un seguit de processos matemàtics per resoldre els REPTES que els plantegen les noves situacions proposades. En aquesta comunicació es mostraran exemples de problemes del Fem Matemàtiques i com es poden emprar per a una avaluació competencial.

Veure més →

L’acrònim STEM ha aparegut amb força els darrers anys però, què podem entendre per STEM? Implica necessàriament el treball integrat de matèries diferents? Com podem portar-lo a la pràctica als nostres centres? Plantejarem aquestes qüestions i veurem alguns exemples de com ho podem fer des de la Matemàtica i la Biologia.

Veure més →

Aquest taller va dirigit a professors de matemàtica d’educació secundària obligatòria i batxillerat, l’objectiu és introduir els participants en la modelització matemàtica des d’un enfocament pràctic. Per a això, es considera el cicle de modelització des de la perspectiva cognitiva i les eines proposades per l’enfocament onto-semiòtic.

Veure més →

Una comunicació que entrellaça contes que deixen entreveure pessics matemàtics amb reflexions sobre els criteris d’escollir bones històries per portar a l’aula. Un moment per descobrir com la màgia dels contes fa vibrar la ment matemàtica de menuts i grans. Educació Secundària.

Veure més →