L’acrònim STEM ha aparegut amb força els darrers anys però, què podem entendre per STEM? Implica necessàriament el treball integrat de matèries diferents? Com podem portar-lo a la pràctica als nostres centres? Plantejarem aquestes qüestions i veurem alguns exemples de com ho podem fer des de la Matemàtica i la Biologia.

Veure més →

Els passejos matemàtics permeten a l’alumne obrir els ulls al món matemàtic que l’envolta. Es poden proposar moltes tasques amb rerefons geomètric però hi ha més per descobrir: es poden resoldre problemes combinatoris, descobrir funcions o fer estadístiques. El passeig porta les matemàtiques fora de l’aula i les acosta al nostre món quotidià per mitjà d’un aprenentatge motivador i actiu, tot fomentant el pensament geomètric

Veure més →

En aquesta comunicació, es presenta l’equació de 2n grau mitjançant un context gràfic basat en DNT (Digital Numbers Technology), on cada un dels paràmetres de la fórmula pot ser la incògnita. El símbol que hem escollit en aquest cas és l’ull de la providència (o l’ull que tot ho veu), per la capacitat que té aquesta representació matemàtica de comunicar i de ser fàcilment compresa per qui l’observa.

Veure més →

Per tal d’explicar el treball en competències portat a terme a l’Escola Andorrana de Batxillerat presentem com s’estructuren els continguts i com es treballa per projectes, tot mostrant dues unitats; presentem també els resultats d’algunes activitats de l’alumnat i una petita reflexió sobre els punts forts i febles d’aquest tipus de treball matemàtic, tot destacant la importància que té el marc teòric competencial

Veure més →

El geocaching consisteix en trobar amagatalls a partir de pistes i mitjançant les coordenades geogràfiques. La possibilitat de preparar activitats amb aquest format permet recórrer espais propers o bé llunyans i descobrir les matemàtiques en entorns reals. Us presentarem un geocaching matemàtic per la ciutat de Reus.

Veure més →

Proposem una passejada per Girona tot mirant amb ulls matemàtics elements tan quotidians del seu urbanisme com l’entrada a l’ajuntament, la placeta de l’Institut Vell o la Catedral. JuGuem, explIquem, mesuRem, cOmptem, disseNyem i locAlitzem, plantegem preguntes i reptes, mentre recuperem història de la ciutat i de les matemàtiques.

Veure més →

Es presenten diverses iniciatives que des de Tortosa es porten a terme buscant, entre altres objectius, la millora de la imatge social de les matemàtiques: tallers per a alumnat (papiroflèxia, cúpules de Leonardo, jocs de fusta…), una gimcana matemàtica i històrica per la ciutat, un concurs de “Haikus matemàtics”, la celebració al carrer, a la televisió i a la ràdio de diferents efemèrides matemàtiques…

Veure més →

El Teorema de Pick és un resultat senzill que permet treballar la geometria, la descoberta i el gust per les Matemàtiques a primer cop d’ull. L’activitat pretén fer descobrir a l’alumnat que provant, jugant i conjecturant, es poden descobrir fórmules tan interessants com la del càlcul de l’àrea de polígons simples reticulars, senzillament comptant punts.

Veure més →

L’objectiu és mostrar un exemple d’activitat de context creativa i de gran qualitat per tal d’entomar els continguts del batxillerat sota una perspectiva competencial. La definició d’una escala musical és un problema matemàtic obert que analitzarem i encoratjarem als assistents a crear-ne de noves, escoltar-les, gaudir-les i justificar-les matemàticament.

Veure més →

El planter de sondeig i experiments és un concurs que es convoca anualment, adreçat a estudiants d’ESO i batxillerat i té com a objectiu despertar en els alumnes la curiositat per l’estadística com a eina fonamental en la recerca. Alhora, participar-hi pot ser una bona excusa per introduir treballs interdisciplinars on l’ús de les dades i les tècniques estadístiques són vitals per a la presa de decisions.

Veure més →