En aquest taller es durà a terme una C2EMada, una gimcana matemàtica amb tecnologia mòbil inspirada en les gimcanes del World Mobile City Project. Després de mostrar el funcionament de la Barcelonada s’explicarà l’adaptació que es durà a terme per fer la C2EMada, una gimcana amb proves de contingut matemàtic protagonitzada pels assistents al taller. Finalment s’explicarà com adaptar i personalitzar la C2EMada per implementar-la al propi centre.

Veure més →

Proposem una passejada per Girona tot mirant amb ulls matemàtics elements tan quotidians del seu urbanisme com l’entrada a l’ajuntament, la placeta de l’Institut Vell o la Catedral. JuGuem, explIquem, mesuRem, cOmptem, disseNyem i locAlitzem, plantegem preguntes i reptes, mentre recuperem història de la ciutat i de les matemàtiques.

Veure més →

Pretén mostrar tres experiències fetes de xerrades-tallers fora de l’àmbit escolar. Una des de la demanda de les famílies via AMPA, una altra a demanda d’una AAVV de barri i una altra a dins de la setmana cultural feta en el petit poble d’Alcanó. La interacció, uns materials motivadors i el treball amb les emocions han estat claus per divulgar la matemàtica fora de l’aula.

Veure més →