Comunicacions enllaçades

#Primària, @Canvi i relacions, @Mesura, @Numeració i càlcul, N3. Recursos materials i tecnològics - Eines d’aula, N6. Gestió de l’activitat matemàtica i avaluació - del disseny a la reflexió, N7. Desenvolupament professional - motor de millora

Trajectòria racional a Primària

Carme Julià – Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia URV (Tarragona)

Els nombres fraccionaris (o nombres racionals) són un dels continguts més difícils d’aprendre a l’educació Primària. Aquests nombres amplien els enters, però la seva comprensió i manipulació és força més complicada. Un dels motius més destacables d’aquest fet és que els nombres fraccionaris admeten diferents sentits. Una altra possible raó és que un nombre fraccionari es pot representar d’infinites formes (equivalència). A més, el càlcul amb aquests nombres implica nous esquemes conceptuals i nous procediments. Pensem que els mestres haurien d’entendre bé els conceptes i usos de les fraccions, dels nombres decimals i del percentatge. Per això, juntament amb la dra. Luisa Girondo, proposem una trajectòria d’aprenentatge dels nombres fraccionaris a Primària que hauria de servir d’ajuda per a la didàctica d’aquests.


Document definitiu

 

L’ensenyament-aprenentatge de les fraccions a educació Primària mitjançant eines TIC i materials manipulables

Carme Julià – Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia URV (Tarragona)
Mònica Solé – Estudiant Grau d’Educació Primària URV Campus Terres de l’Ebre

Presentem una proposta per treballar les fraccions a 4t de Primària fent servir materials manipulables i aplicacions interactives per aconseguir un aprenentatge més significatiu d’aquestes. La proposta s’ha dut a terme a una escola i els resultats demostren que els alumnes que han treballat les fraccions utilitzant les TIC i els materials manipulables han assolit millor els objectius plantejats durant les sessions que els alumnes que les han treballat de la forma tradicional de l’escola (seguint exclusivament el llibre de text). Pensem que és important mostrar que es poden treballar unes mateixes nocions de forma més manipulable i motivadora per als alumnes, sobretot, a l’hora de treballar continguts tan complicats com ho són les fraccions a l’educació Primària.


Document definitiu

 

Què fem de proporcionalitat geomètrica a l’escola? Una reflexió sorgida i compartida amb la UdL

Maria Ricart – Universitat de Lleida (Lleida)
Assumpta Estrada – Universitat de Lleida (Lleida)
Núria Cardet  Escola Joan Maragall (Lleida)

En moltes ocasions l’estudi de la proporcionalitat a les escoles i als instituts queda reduït a la proporcionalitat aritmètica i a l’aplicació del Teorema de Tales. Pensem que la proporcionalitat geomètrica hauria d’adquirir un paper més important a les nostres aules amb activitats significatives que promouen la resolució de problemes i la descoberta de l’entorn, ja que permet adquirir no només coneixements d’ espai i forma, sinó també de càlcul i mesura. En l’estudi que es presenta s’analitzen les respostes d’un grup d’estudiants de Primària i d’un grup de futurs mestres a dos problemes que se’ls van plantejar després d’haver treballat les escales a l’escola i a l’aula universitària. Els resultats indiquen que els raonaments són similars. En la comunicació també es detalla la metodologia de treball dels dos grups.


Document definitiu

 

On? Aula B3
Quan?13/07/2016 (12:30 - 14:00)

Les reserves en línia no estan disponibles per aquest esdeveniment.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *