Comunicacions enllaçades

#Primària, #Secundària obligatòria, #Universitat, @Altres continguts, @Espai i forma, @Estadística i atzar, @Numeració i càlcul, N3. Recursos materials i tecnològics - Eines d’aula

Com dissenyar la gamificació en l’aula?

Anna Puig – Facultat de Matemàtiques – Universitat de Barcelona (Barcelona)

Inmaculada Rodriguez Facultat de Matemàtiques – Universitat de Barcelona (Barcelona)

Johan Baldeon – Facultat de Matemàtiques – Universitat de Barcelona (Barcelona)

Actualment la gamificació, o el fet d’integrar components de joc en activitats no lúdiques, ha esdevingut una tendència en l’entorn de l’educació. Encara que introduir elements de joc a l’aula no és una idea nova, segueix sent vàlida per a motivar més als estudiants, implicar-los en el procés d’aprenentatge i transformar-los en subjectes actius en el procés. Per tal de gamificar una classe o un curs de forma efectiva, cal dissenyar el procés amb cura i amb eines adaptades als perfils dels estudiants i als objectius d’aprenentatge. En aquesta comunicació presentem les etapes principals del disseny de gamificació i una guia proposada recentment en el context particular de l’educació (LEarner-centered GAmification Framework – LEGA), que facilita el disseny de la gamificació per part dels docents.

Document definitiu

 

 

Integrant jocs seriosos a l’aula: una eina d’ajut al professorat

Anna Puig Facultat de Matemàtiques – Universitat de Barcelona (Barcelona)

Inmaculada Rodríguez Facultat de Matemàtiques – Universitat de Barcelona (Barcelona)

En els darrers anys, els jocs seriosos en l’aprenentatge de matemàtiques han anat prenent protagonisme en l’aula i fora d’ella i sovint s’han utilitzat per a comprendre relacions espacials de figures geomètriques, mecanitzar càlculs i per a veure aplicacions reals de conceptes com són les fraccions i els nombres reals. L’atracció especial dels videojocs per part dels nens de primària i de secundària és un incentiu en l’ús d’aquestes eines didàctiques. Generalment però, els jocs que es troben en xarxa són poc modificables pel docent, el seu contingut és fixe i poc adaptable a l’aula, i tampoc permeten un seguiment automàtic dels progressos del jugador. En aquest treball es presenta el disseny de jocs seriosos RPG (Role Playing Game) dedicats a l’ensenyament de fraccions i geometria, així com una eina dirigida als docents per a poder-los configurar.

Document definitiu

 

 

La gamificació de l’aprenentatge de l’estadística

Marina Vives Mestres – Universitat de Girona (Girona)

Glòria Mateu Figueras – Universitat de Girona (Girona)

Pepus Daunis i Estadella – Universitat de Girona (Girona)

Després d’explicar les diapositives finals d’un tema d’estadística, presentem el joc i animem a l’audiència a participar. El joc consisteix a competir per equips en una cursa espacial. Cada equip té un color diferent i els respectius coets avancen quan s’encerten les preguntes test prèviament preparades pels professors. L’enviament de respostes es fa mitjançant el mòbil, l’ordinador o la tauleta a través de l’aplicatiu informàtic Socrative. El professorat incentiva la competició i l’esperit de superació. En acabar la cursa es miren els resultats i, el més important, s’analitzen els errors. Això permet comprovar si s’han adquirit els conceptes exposats a classe, consolidar els ja assolits i repassar els que no. Finalment es presenten breument les bases de la gamificació i es posen a disposició eines per a dissenyar una experiència de gamificació.

Document definitiu

 

On? Aula 102a (Claustre de lletres)
Quan?12/07/2016 (12:30 - 14:00)

Les reserves en línia no estan disponibles per aquest esdeveniment.