Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
11/07/2016
10:00 - 11:00
Visita voluntària a l’exposició del Museu de Matemàtiques de Catalunya (1r torn) (Sortida)
MMACA (Museu de MAtemàtiques de CAtalunya)
11/07/2016
11:00 - 12:00
Visita voluntària a l’exposició del Museu de Matemàtiques de Catalunya (2n torn) (Sortida)
MMACA (Museu de MAtemàtiques de CAtalunya)
11/07/2016
12:00 - 13:00
Visita voluntària a l’exposició del Museu de Matemàtiques de Catalunya (3r torn) (Sortida)
MMACA (Museu de MAtemàtiques de CAtalunya)