Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
12/07/2016
09:00 - 10:30
WIMS, ús d'una eina TIC d'aprenentatge i avaluació innovadora (Taller)
Aula IA
12/07/2016
10:30 - 11:00
Connectar Matemàtiques i Realitat a través de la Fotografia. (Comunicació)
Aula T2
12/07/2016
10:30 - 11:00
Què recorden del que han après de matemàtiques els estudiants que accedeixen als graus de mestre? (Comunicació)
Aula B7
12/07/2016
12:30 - 14:00
Parlem de la gamificació a l'aula (Comunicacions enllaçades)
Aula 102a (Claustre de lletres)
13/07/2016
10:00 - 10:30
Comencem per la formació inicial! (Comunicació)
Aula B1
13/07/2016
10:30 - 11:00
Educació matemàtica sostenible: treballs de curs i formació inicial de llarg recorregut (Comunicació)
Aula B1
13/07/2016
10:30 - 11:00
Els números a Educació Infantil (Comunicació)
Aula B2
13/07/2016
10:30 - 11:00
Una activitat docent per introduir la programació lineal en estudis d’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària a través de problemes de dietes, planificació i produccions (Comunicació)
Aula B6
13/07/2016
11:00 - 12:30
227. El món amb ulls composicionals (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
12:30 - 14:00
Tècniques avançades en el GeoGebra 3D (Taller)
Aula IB