Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
13/07/2016
12:30 - 14:00
De la lògica a la probabilitat a l’Educació Infantil i Primària (Comunicacions enllaçades)
Aula B5
13/07/2016
12:30 - 14:00
Dispositius mòbils i les matemàtiques a Primària (Taller)
Aula IF
13/07/2016
12:30 - 14:00
Pattern blocks: tot un ventall de possibilitats a l'aula (Taller)
Aula T1
13/07/2016
12:30 - 14:00
Proporcionalitat i Racionals. Continguts difícils? (Comunicacions enllaçades)
Aula B3
13/07/2016
12:30 - 14:00
Realitats a l’aula (Comunicacions enllaçades)
Aula B2
13/07/2016
12:30 - 14:00
Treball vivencial i competencial de superfícies i volums (Taller)
Aula 102a (Claustre de lletres)
13/07/2016
13:30 - 14:00
(Re)bastir la base d’orientació en la resolució de problemes. Una anàlisi dels entrebancs (Comunicació)
Aula B7
1 2 3