Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
12/07/2016
09:00 - 10:30
El GeoGebraTube, un entorn per compartir activitats i per gestionar grups. (Taller)
Aula IB
12/07/2016
09:00 - 10:00
La matemàtica a 0-3 anys. Des de la recerca (Comunicacions enllaçades)
Aula B2
12/07/2016
12:30 - 14:00
Matemàtiques en entorns propers a l'alumne (Comunicacions enllaçades)
Aula B5
12/07/2016
12:30 - 14:00
Traient suc d'un tetràedre (Què hauríem fet amb el GeoGebra l'any 1983?) (Taller)
Aula IB
13/07/2016
10:00 - 10:30
El laboratori de llum (Comunicació)
Aula B2
13/07/2016
10:00 - 10:30
L’Scratch i el seu llenguatge matemàtic a cicle superior de primària      (Comunicació)
Aula B5
13/07/2016
10:30 - 11:00
Els números a Educació Infantil (Comunicació)
Aula B2