Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
12/07/2016
09:00 - 10:30
WIMS, ús d'una eina TIC d'aprenentatge i avaluació innovadora (Taller)
Aula IA
13/07/2016
09:00 - 10:30
Aprendre matemàtiques plegant paper (Taller)
Aula T2
13/07/2016
10:30 - 11:00
Els números a Educació Infantil (Comunicació)
Aula B2