Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
12/07/2016
10:30 - 11:00
Què recorden del que han après de matemàtiques els estudiants que accedeixen als graus de mestre? (Comunicació)
Aula B7
13/07/2016
10:00 - 10:30
Comencem per la formació inicial! (Comunicació)
Aula B1
13/07/2016
10:30 - 11:00
Educació matemàtica sostenible: treballs de curs i formació inicial de llarg recorregut (Comunicació)
Aula B1
13/07/2016
12:30 - 14:00
Proporcionalitat i Racionals. Continguts difícils? (Comunicacions enllaçades)
Aula B3