Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
13/07/2016
12:30 - 14:00
Proporcionalitat i Racionals. Continguts difícils? (Comunicacions enllaçades)
Aula B3
13/07/2016
12:30 - 14:00
Tècniques avançades en el GeoGebra 3D (Taller)
Aula IB
1 2