Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
13/07/2016
11:00 - 12:30
218. Un passeig per l'àlgebra (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
219. Jocs de daus a Primària (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
220. Tocant Matemàtiques (2) (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
221. Tocant Matemàtiques (3) (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
223. Escola i criptografia (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
225. Volum i Capacitat (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
226. MATFSTA (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
12:30 - 14:00
Construir i jugar amb dòminos matemàtics (Taller)
Aula T2
13/07/2016
12:30 - 14:00
Cooperem per resoldre el repte de la piràmide amb Moodle, Gimp i Google apps (Taller)
Aula IA
13/07/2016
12:30 - 14:00
Famílies de funcions. Un exemple amb dades reals (Taller)
Aula 103a (Claustre de lletres)
13/07/2016
12:30 - 14:00
Pattern blocks: tot un ventall de possibilitats a l'aula (Taller)
Aula T1
13/07/2016
12:30 - 13:30
Propostes d'introducció a l'Àlgebra a l'ESO (Comunicacions enllaçades)
Aula B7
13/07/2016
12:30 - 14:00
Realitats a l’aula (Comunicacions enllaçades)
Aula B2
13/07/2016
13:30 - 14:00
(Re)bastir la base d’orientació en la resolució de problemes. Una anàlisi dels entrebancs (Comunicació)
Aula B7
1 2 3