Aportacions amb aquesta etiqueta

Dia i hora Esdeveniment
12/07/2016
09:00 - 10:30
De l'anàlisi dels resultats de les proves externes a la millora dels resultats (Comunicacions enllaçades)
Aula B5
12/07/2016
09:00 - 11:00
La Història de les Matemàtiques com a recurs (Comunicacions enllaçades)
Aula B6
12/07/2016
09:00 - 10:30
L’aprenentatge d’estratègies de càlcul mental a primària (Taller)
Aula 102a (Claustre de lletres)
12/07/2016
09:00 - 10:30
Taller MateJocs: un cocktail amb jocs i amb matemàtiques (Taller)
Aula T2
12/07/2016
09:00 - 10:30
WIMS, ús d'una eina TIC d'aprenentatge i avaluació innovadora (Taller)
Aula IA
12/07/2016
10:00 - 10:30
Aprenentatge a través de la integració d’apps amb el GeoGebra (Comunicació)
Aula B3
12/07/2016
10:30 - 11:00
Activitats matemàtiques al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Comunicació)
Aula IF
12/07/2016
10:30 - 11:00
La volta al món en 8... edificis (Comunicació)
Aula T1
12/07/2016
10:30 - 11:00
Les matemàtiques a l’ESO, la selectivitat (matemàtiques de les CCSS) i el GeoGebra: una terna prodigiosa (Comunicació)
Aula IA
12/07/2016
10:30 - 11:00
Què recorden del que han après de matemàtiques els estudiants que accedeixen als graus de mestre? (Comunicació)
Aula B7
12/07/2016
11:00 - 12:30
110. Aula Teresa Buscart. Laboratori en Recerca i Formació en Educació Infantil (Taula)
Pati de ciències
12/07/2016
11:00 - 12:30
117. Polinomis amb regletes. Potències sense propietats (Taula)
Pati de ciències
12/07/2016
12:30 - 14:00
Banc de recursos per a la resolució de problemes (Taller)
Aula IF
12/07/2016
12:30 - 14:00
Com retallar un quadrat (Taller)
Aula T1
12/07/2016
12:30 - 14:00
Els materials manipulatius com a motor de canvi (Comunicacions enllaçades)
Aula B1
12/07/2016
12:30 - 14:00
La matemàtica a 0-3 anys. Des de l’aula (Comunicacions enllaçades)
Aula B2
12/07/2016
12:30 - 14:00
Matemàtiques en entorns propers a l'alumne (Comunicacions enllaçades)
Aula B5
12/07/2016
13:00 - 14:00
Laboratori de matemàtiques a l'ESO (Comunicacions simultànies)
Aula B3
13/07/2016
09:00 - 10:00
Aprenentatge i implicació de l'alumnat (Comunicacions enllaçades)
Aula B1
13/07/2016
09:00 - 10:00
Valors, emocions i activitat matemàtica a Secundària (Comunicacions enllaçades)
Aula B3
13/07/2016
10:00 - 10:30
Comencem per la formació inicial! (Comunicació)
Aula B1
13/07/2016
10:30 - 11:00
Educació matemàtica sostenible: treballs de curs i formació inicial de llarg recorregut (Comunicació)
Aula B1
13/07/2016
10:30 - 11:00
Els números a Educació Infantil (Comunicació)
Aula B2
13/07/2016
10:30 - 11:00
Per a què serveixen les matemàtiques? (Comunicació)
Aula 103a (Claustre de lletres)
13/07/2016
11:00 - 12:30
210. Relacions i canvi: una introducció al pensament algebraic (Taula)
Pati de ciències
13/07/2016
11:00 - 12:30
218. Un passeig per l'àlgebra (Taula)
Vestíbul principal
13/07/2016
12:30 - 14:00
Construir i jugar amb dòminos matemàtics (Taller)
Aula T2
13/07/2016
12:30 - 14:00
Conversar i argumentar per aprendre matemàtiques i català (Comunicacions enllaçades)
Aula B6
13/07/2016
12:30 - 14:00
Famílies de funcions. Un exemple amb dades reals (Taller)
Aula 103a (Claustre de lletres)
13/07/2016
12:30 - 14:00
Proporcionalitat i Racionals. Continguts difícils? (Comunicacions enllaçades)
Aula B3
1 2