Comunicacions enllaçades

#Primària, @Canvi i relacions, @Espai i forma, @Estadística i atzar, @Mesura, @Numeració i càlcul, N3. Recursos materials i tecnològics - Eines d’aula

Combinatòria en educació infantil

José Ángel Murcia Carrión – Facultat de Educación. Centro de Formación del profesorado. Universidad Complutense de Madrid

Es descriu la necessitat de plantejar problemes d’estructura combinatòria en educació infantil i primària dins d’un entorn de joc i manipulació, recolzant-se en eines com les taules de doble entrada i ensenyant la conveniència de què els alumnes estiguin habituats a fer-ne ús.

Document definitiu

 
 

Matemàtiques manipulatives a Cicle Inicial de Primària: una experiència de canvi metodològic a Badia del Vallès

Joaquim Reyes – Escola Las Seguidillas (Badia del vallès)

A l’Escola Las Seguidillas de Badia del Vallès, a finals del curs 2013-2014, convençuts que el sistema d’ensenyament-aprenentatge que estàvem desenvolupant, basat en els llibres de text, no estava donant els resultats adequats, ens plantegem fer un canvi metodològic on el treball manipulatiu i els aspectes significatius relacionats amb l’entorn fossin els centres de la nostra activitat educativa a l’àrea de matemàtiques.
En aquesta comunicació us presentarem les motivacions que ens van conduir a aquest canvi, les claus de la metodologia que estem utilitzant, alguns exemples de les activitats que realitzem en el dia a dia de l’aula i, finalment, la valoració positiva després de dos cursos amb els resultats assolits pels alumnes.

Document definitiu

 
 

L’ús de materials manipulables en les aules d’infantil i primària

Maria Àngels Rueda Portilla – CEIP Son Anglada (Palma)

La present comunicació pretén donar a conèixer el canvi metodològic progressiu que s’està fent al CEIP Son Anglada, de Palma, en l’àrea de les matemàtiques. A partir de la implementació de tallers de matemàtiques amb materials manipulatius, es mostrarà un paradigma com a base del canvi i un model metodològic i organitzatiu per al dia a dia a l’aula. Es posaran exemples d’activitats que s’han duit a terme amb diversitat de materials manipulables, així com d’altres no estructurats o de la vida quotidiana, i per a diferents edats i continguts. Finalment, es farà una valoració d’aquesta experiència, tant per part de l’alumnat com per part del professorat.

Document definitiu

 
 

On? Aula B1
Quan?12/07/2016 (12:30 - 14:00)

Les reserves en línia no estan disponibles per aquest esdeveniment.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *