Comunicació

#Universitat, @Canvi i relacions, @Espai i forma, @Estadística i atzar, @Mesura, @Numeració i càlcul, N7. Desenvolupament professional - motor de millora

Teresa Calabuig i Serra   – Universitat de Girona (Girona)

La formació inicial dels mestres en matemàtiques té diverses vessants. Podem servir-nos de classes magistrals, de classes taller, de treball autònom de l’estudiant, de les seves pràctiques a l’escola i també dels treballs de curs que, en grup o de manera individual, realitzaran durant la carrera a les assignatures lligades a l’educació matemàtica. Aquí es presenten un seguit de propostes de treballs de curs que fan referència, en una primera part, a assignatures troncals de la seva formació i, en un segon bloc,  a assignatures optatives.
S’han exposat, dins del primer bloc, en ordre creixent de complexitat dins dels estudis per poder-los situar en el moment formatiu idoni de l’alumne segons si és a l’inici de la seva formació o s’acosta al final del grau. En totes elles es busca la connexió de l’educació matemàtica amb la formació integral del mestre com a professional i com a persona.


Document definitiu

 

On? Aula B1
Quan?13/07/2016 (10:30 - 11:00)

Les reserves en línia no estan disponibles per aquest esdeveniment.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *