Dia i hora Esdeveniment
13/07/2016
11:00 - 12:30
220. Tocant Matemàtiques (2)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
221. Tocant Matemàtiques (3)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
222. Matemàtiques amb un dibuix
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
223. Escola i criptografia
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
224. Juguem amb la lògica (0-99)
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
225. Volum i Capacitat
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
226. MATFSTA
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
227. El món amb ulls composicionals
Vestíbul principal
13/07/2016
11:00 - 12:30
228. Racons matemàtics a CI
Vestíbul principal
1 2