Comunicacions enllaçades

#Secundària obligatòria, @Altres continguts, @Canvi i relacions, @Espai i forma, @Estadística i atzar, @Mesura, @Numeració i càlcul, N1. Resolució de problemes - El cor de l’aprenentatge, N6. Gestió de l’activitat matemàtica i avaluació - del disseny a la reflexió

Aprenentatge autònom de les matemàtiques a primer i segon d’ESO

Isabel Rivas Macián INS Caball Bernat (Terrassa)

L’activitat descrita consisteix a aprendre proporcionalitat i percentatges a l’aula de manera autònoma, és a dir, llegint informació sobre una unitat (fitxes, llibres, programes informàtics, internet) així com revisant exemples, resolent exercicis individualment i en grup, i portant un control exhaustiu de l’actitud i de la pròpia avaluació per part de l’alumnat, sense les explicacions ni correccions del professorat. L’autoavaluació es fa mitjançant graelles on l’alumnat pren nota de les puntuacions que s’atorga. El professorat realitza tasques de guiatge i conducció del procés, resolent dubtes quan és indispensable i avaluant l’alumnat amb una prova final objectiva. L’avaluació es fa de forma compartida entre l’alumnat i el professorat. Els resultats competencials són molt millors per a l’alumnat que ha treballat de forma autònoma a 1r i a 2n d’ESO en la unitat descrita.


Document definitiu

 

Un exemple d’ABP: Càlcul sobre rodes

Encarna Corral Navas FEDAC Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès)

El projecte «Càlcul sobre rodes» és un projecte interdisciplinar, on intervenen les àrees de llengua, educació física, tecnologia i matemàtiques, adreçat als estudiants de 2n ESO, i on la finalitat és treballar les matemàtiques a través del context d’una sortida en bicicleta i que conclou amb una exposició oral de la proposta de cada grup d’alumnes. S’imparteix durant 1 hora setmanal de la matèria de matemàtiques al llarg dels tres trimestres.


Document definitiu

 


Annex

 

On? Aula B1
Quan?13/07/2016 (09:00 - 10:00)

Les reserves en línia no estan disponibles per aquest esdeveniment.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *