12 de Juliol de 2016

Hora Esdeveniment
11:00 - 12:30 115. Taxigeometria (Taula)
Pati de ciències
11:00 - 12:30 116. nummolt apps (Taula)
Pati de ciències
11:00 - 12:30 117. Polinomis amb regletes. Potències sense propietats (Taula)
Pati de ciències
11:00 - 12:30 118. Number Talks (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 119. La màgia del calendari (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 120. Manipulacions (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 122. #fotomàtic (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 123. Matemàtiques amb... El joc del parxís (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 124. Jugar amb la probabilitat no només a matemàtiques: La màquina de Galton (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 125. Taula de numeració i càlcul (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 126. Mosaics amb Pattern Blocks (Taula)
Vestíbul principal
11:00 - 12:30 127. El blog del puntmat (Taula)
Vestíbul principal
12:30 - 14:00 Banc de recursos per a la resolució de problemes (Taller)
Aula IF
12:30 - 14:00 Calculadora científica a l’aula de matemàtiques (Taller)
Aula 103a (Claustre de lletres)
12:30 - 14:00 Com podem avançar en l’aprenentatge de les matemàtiques experimentant i manipulant? (Taller)
Aula T2
12:30 - 14:00 Com retallar un quadrat (Taller)
Aula T1
12:30 - 14:00 Els materials manipulatius com a motor de canvi (Comunicacions enllaçades)
Aula B1
12:30 - 14:00 La matemàtica a 0-3 anys. Des de l’aula (Comunicacions enllaçades)
Aula B2
12:30 - 14:00 Matemàtiques en entorns propers a l'alumne (Comunicacions enllaçades)
Aula B5
12:30 - 14:00 Matemàtiques i formació integral de les persones (#c2em3int) (Debat)
Aula B7
12:30 - 14:00 Parlem de la gamificació a l'aula (Comunicacions enllaçades)
Aula 102a (Claustre de lletres)
12:30 - 14:00 Pràctiques d'aula que impulsen la construcció de coneixement matemàtic ric, valuós i significatiu (#c2em2aula) (Debat)
Aula B6
12:30 - 14:00 Taller de programació d’aplicacions d’Internet de les Coses amb Raspberry Pi usant el llenguatge de programació Python (Taller)
Aula IA
12:30 - 14:00 Traient suc d'un tetràedre (Què hauríem fet amb el GeoGebra l'any 1983?) (Taller)
Aula IB
12:30 - 13:00 Una fitxa de dòmino, una fracció… o dues! (Comunicació)
Aula B3
12:30 - 14:00 WIRIS quin canvi. Escriure amb la mà o exercicis autocorregits (Taller)
Aula ID
13:00 - 14:00 Laboratori de matemàtiques a l'ESO (Comunicacions simultànies)
Aula B3
17:00 - 19:00 Activitats matemàtiques al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Educació Infantil (Sortida)
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
17:00 - 19:00 Activitats matemàtiques al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Educació Primària (Sortida)
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
17:00 - 19:00 Activitats matemàtiques al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Educació Secundària (Sortida)
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

13 de Juliol de 2016

Hora Esdeveniment
09:00 - 10:30 Aprendre matemàtiques plegant paper (Taller)
Aula T2
09:00 - 10:00 Aprenentatge i implicació de l'alumnat (Comunicacions enllaçades)
Aula B1
09:00 - 10:30 Bebras - Proposta per treballar el pensament computacional (Taller)
Aula IA
09:00 - 10:30 Compartir per construir una millor educació matemàtica (#c2em5xarxa) (Debat)
Aula B7
09:00 - 10:30 Geometria dinàmica amb GeoGebra. Un pont entre els llibres i el material (Taller)
Aula IB
09:00 - 10:30 Imaginem, manipulem i transformem amb capses (Taller)
Aula 103a (Claustre de lletres)
09:00 - 10:00 Investiguem per saber (Comunicacions simultànies)
Aula B2
09:00 - 10:30 La caseta dels nombres i els materials bàsics per al treball de la numeració a l’Educació Infantil (Taller)
Aula 102a (Claustre de lletres)
09:00 - 10:00 Les gimcanes, una eina matemàtica (Comunicacions enllaçades)
Aula B5
09:00 - 10:30 Magmàtica (Taller)
Aula IF
09:00 - 10:30 Matemàtica escolar i imatge social de les matemàtiques (#c2em4imatge) (Debat)
Aula B6
09:00 - 10:00 Valors, emocions i activitat matemàtica a Secundària (Comunicacions enllaçades)
Aula B3
09:00 - 10:30 Volum i capacitat (Taller)
Aula T1
10:00 - 10:30 Com la geometria es transforma en art trencant el pla. (Comunicació)
Aula B3
10:00 - 10:30 Comencem per la formació inicial! (Comunicació)
Aula B1
10:00 - 10:30 El laboratori de llum (Comunicació)
Aula B2
10:00 - 10:30 L’Scratch i el seu llenguatge matemàtic a cicle superior de primària      (Comunicació)
Aula B5
10:30 - 11:00 7x3 són 21 però... què vol dir? (Comunicació)
Aula IF
10:30 - 11:00 Aprenentatge servei a l’escola. Un motor que mai ha d’estar parat (Comunicació)
Aula 102a (Claustre de lletres)
10:30 - 11:00 Educació matemàtica sostenible: treballs de curs i formació inicial de llarg recorregut (Comunicació)
Aula B1
1 2 3