12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 09:00 - 10:30 Taller MateJocs: un cocktail amb jocs i amb matemàtiques (Taller)

Salvador Casals Anglès – INS Molí de la Vila (Capellades)

El taller que es presenta era un mòdul, en l’elaboració del qual hi va participar la companya i professora d’Universitat Roser Codina Pascual, que formava part d’un treball encomanat fa uns 7-8 anys pel mNACTEC de Terrassa i que es centrava en els 6 temes universals que Allan Bishop considera fonamentals en tota activitat matemàtica. Aquest treball no va poder veure la llum pública per restriccions pressupostàries, però s’ha anat revisant, ampliant i millorant. El taller el podríem definir com un cocktail format per una barreja mesurada de jocs del món (bàsicament jocs de tauler) i activitats matemàtiques adients. Els primers minuts del taller es dedicaran a presentar, explicar i justificar la proposta tot mostrant quatre mapamundis amb la classificació (no exhaustiva) que havíem establert amb jocs antics i moderns procedents d’arreu. I la resta de temps els participants (agrupats en 5 grups) rebran informació sobre 5 jocs d’aquesta recopilació i analitzarem com aprofitar-los en l’aprenentatge de les matemàtiques, assenyalant en quin nivell educatiu (Primària, ESO o Batxillerat) els podem utilitzar.


Document definitiu

 


Annex

 


Material

 

 

 

 

 


Lloc: Aula T2
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 Connectar Matemàtiques i Realitat a través de la Fotografia. (Comunicació)

Roser Codina Pascual – Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (Barcelona)

Carme Burgués Flamarich – Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (Barcelona)

La fotografia, sense retocs, ens permet treballar amb contextos reals fitats, on la complexitat es pot controlar millor. Les activitats, de les que n’exposarem exemples, connecten matemàtiques i realitat. Han estat dutes a terme amb futurs mestres, tanmateix són aplicables també a d’altres nivells educatius (3er. Cicle EP i l’ESO). Un aspecte fonamental de les experiències que presentem és la metodologia usada en l’aula. Són activitats obertes, en general impliquen la presa de decisions i la discussió conjunta dels aprenents. La major part d’activitats impliquen recerca de contextos, anàlisi dels mateixos, aprofundiment dels conceptes i els seus significats i debat sobre la representativitat de les fotografies.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula T2