12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 13:00 - 14:00 Laboratori de matemàtiques a l'ESO (Comunicacions simultànies)

El laboratori de matemàtiques com a entorn d’aprenentatge

Jordi Font Gonzàlez – INS Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)

Roger Grau Roca – INS Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)

Experimentació, descoberta, conceptuació i demostració o formalització. Aquestes són les quatre etapes que un bon recurs didàctic hauria de tenir. On ho fem? Com ho fem? Què utilitzem? Aquestes preguntes, entre d’altres, són el punt de partida del laboratori Maria Antònia Canals de l’Institut Baix a mar. El laboratori és un espai on l’alumnat té disponible material per experimentar. El laboratori és un espai on l’alumnat pot treballar conjuntament. El laboratori és un espai de crear noves matemàtiques. El laboratori és … el que us calgui! Com hem creat el nostre laboratori? Què ens ha calgut? Quins problemes hem tingut? Què i com treballem en el laboratori? No descobrirem la sopa d’all però us compartirem la nostra recepta!

Document definitiu

 
 

Presentació i Exemples d’activitats

 
 

Fem de científics matemàtics a l’aula

Paula López Serentill – INS Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols)

En aquesta comunicació s’explicarà com es du a terme el laboratori matemàtic amb alumnes de secundària. Un dia a la setmana, els alumnes a l’aula de matemàtiques es transformen en científics matemàtics. Seguint el mètode científic, duen a terme investigacions relacionades amb els continguts matemàtics que s’estan treballant. A partir d’un objectiu i  recurs de suport, han de mirar de contestar les preguntes d’investigació formulades. Primer han de fer hipòtesis, després investigar, manipular i experimentar per extreure uns resultats i finalment redactar unes conclusions que donin resposta a les preguntes  inicials. Amb aquesta metodologia es pretén, per una banda, sistematitzar la utilització de recursos i treballar els continguts matemàtics d’una forma vivencial. Per altra banda, es vol aconseguir que els alumnes coneguin el mètode científic per tal que treballin amb rigor seguint una metodologia i pautes d’investigació.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B3

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 218. Un passeig per l'àlgebra (Taula)

Jordi Font González – INS Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)
Roger Grau Roca – INS Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)

Relacions i canvis a través de materials manipulatius. A la taula de l’Institut Baix a Mar trobareu un
petit recorregut per l’àlgebra a través dels següents materials i propostes:
– Balances algebraiques (2n ESO): quines relacions hi ha en una “balança numèrica”? Com haig de fer-ho per tenir-la equilibrada? Quantes solucions possibles hi ha? Estudi de les relacions d’una
balança numèrica.
– Vitralls funcionals (4t ESO): poden les funcions ser representacions artístiques? Podreu observar
creacions dels alumnes a partir de l’estudi de funcions lineals, quadràtiques i exponencials.
– Modelització a partir de còniques (2n BAT):- en seccionar un cilindre amb un pla no perpendicular a l’eix, s’obté una el·lipse i… una funció sinusoïdal! Rebentem el problema: quines
altres funcions obtenim si seccionem altres cossos?


Document definitiu
 


Lloc: Vestíbul principal