12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 La volta al món en 8... edificis (Comunicació)

Palmira Ortiz Escoda –  INS Lo Pla d’Urgell (Bellpuig)

Rosa Castillo Cervelló – INS Manel de Montsuart (Lleida)

Ramon Miquel Bergadà Marimon

És una proposta de treball dels blocs de continguts d’espai i forma i de mesura de l’ESO, a partir d’un conjunt d’edificis de forma geomètrica, distribuïts arreu del món.
L’estudi ens proposa donar la volta al món i visitar vuit edificis que tenen la forma dels cossos geomètrics: ortoedre, cub,  prisma triangular, prisma pentagonal, piràmide, cilindre, con i esfera.  Per a cada cos geomètric/edifici,  s’ha  elaborat una fitxa que conté activitats per conèixer millor el país, activitats de comprensió lectora i un conjunt d’exercicis i problemes de diferent grau de dificultat, que pretén  desenvolupar el treball competencial dels blocs d’espai i forma i de mesura, de manera més aprofundida, i també de la resta de blocs de continguts de matemàtiques, en concret els corresponents a 2n i 3r d’ESO, així com continguts-clau i  connexions amb altres matèries del currículum. Coautors de la comunicació: M Montserrat  Córdoba Marsà, Montserrat Siscart Alberich, Germán Arbiol Oliver, Andreu Grau Bernado, Juli Ernest Borda Perera.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula T1