12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 Què recorden del que han après de matemàtiques els estudiants que accedeixen als graus de mestre? (Comunicació)

Jordi Deulofeu -Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Mercè Pañellas – Universitat Ramon Llull (Barcelona)
Montserrat Prat-  Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Núria Gorgorió – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Aitor Villarreal – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Isabel Sellas – Universitat de Vic (Vic)

En aquesta comunicació, presentem l’examen de competència logicomatemàtica de la Prova d’Aptitud Personal per a l’accés als graus de mestre a partir del curs 2017-18, establim el significat de Coneixement Matemàtic Fonamental, i presentem el procés de validació d’una prova per a avaluar-lo. Els resultats del procés de validació ens permeten identificar llacunes en el coneixement matemàtic inicial dels estudiants que accedeixen als graus de mestre.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B7