12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 Què recorden del que han après de matemàtiques els estudiants que accedeixen als graus de mestre? (Comunicació)

Jordi Deulofeu -Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Mercè Pañellas – Universitat Ramon Llull (Barcelona)
Montserrat Prat-  Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Núria Gorgorió – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Aitor Villarreal – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Isabel Sellas – Universitat de Vic (Vic)

En aquesta comunicació, presentem l’examen de competència logicomatemàtica de la Prova d’Aptitud Personal per a l’accés als graus de mestre a partir del curs 2017-18, establim el significat de Coneixement Matemàtic Fonamental, i presentem el procés de validació d’una prova per a avaluar-lo. Els resultats del procés de validació ens permeten identificar llacunes en el coneixement matemàtic inicial dels estudiants que accedeixen als graus de mestre.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B7

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 10:00 - 10:30 Comencem per la formació inicial! (Comunicació)

Kaouthar Boukafri – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

Montserrat Prat – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

A la formació inicial de mestres ens trobem amb estudiants que presenten perfils molt diversos respecte a la relació que tenen amb les matemàtiques. Els estudis previs, les vies d’accés a la universitat o els nivells de comprensió i assoliment de les matemàtiques, són alguns dels aspectes que tenim en compte a l’hora de planificar què i com impartir les assignatures dels grau de primària i infantil. El nostre objectiu és, per una banda, reflexionar sobre la professió de mestre; i per altra banda, ser rigorosos amb els conceptes i procediments matemàtics. En la present comunicació ens centrarem en el grau d’educació infantil, on totes les autores hi impartim docència, i descriurem la metodologia de treball que seguim i alguns dels aprenentatges que es poden assolir amb cadascuna de les activitats que proposem.


Document definitiu

 


Lloc: Aula B1