12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 11:00 - 12:30 117. Polinomis amb regletes. Potències sense propietats (Taula)

Mikel Martin – Fundació Llor (Sant Boi de Llobregat)

La taula aporta dues experiències per aplicar amb alumnes de secundària. Polinomis amb regletes acosta l’alumnat a l’operativitat bàsica dels polinomis d’una forma visual i geomètrica amb l’ajut de les regletes i partint d’un context real. La mateixa, intenta complementar i donar altres alternatives a la forma habitual de la suma, resta, producte, divisió i descomposició polinòmica. L’altra experiència, sota el títol de Potències sense propietats, dibuixa una altra forma d’arribar al càlcul de les potències d’igual i diferent base a partir d’un cas en el context real i, permetent que sigui l’alumne qui, des de diferents perspectives, arribi a la generalització, és a dir, a entendre la necessitat de la potència i a
les propietats que governen aquesta operativa.


Document definitiu
 
 


Lloc: Pati de ciències