12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 11:00 - 12:30 116. nummolt apps (Taula)

Maurici Carbó – Nummòlt (Barcelona)

Presento un conjunt d’aplicacions per a tauleta Android relacionades amb l’aritmètica. Des de sempre, s’ha pogut ensenyar i treballar en aritmètica amb un àbac. Per altra banda, amb les calculadores, es pot comprovar el resultat dels càlculs. Però el seu procés intern resta amagat. Les aplicacions que presento aquí, intenten situar-se en l’espai que hi ha entre l’àbac i a la calculadora. Són construccions informàtiques, gràfiques, interactives i tàctils, semblants als àbacs, que permeten seguir el procés d’un càlcul amb diferents tipus de nombres. Gràficament no és possible representar de la mateixa manera un nombre natural, un nombre enter o un nombre racional. Aquesta afortunada limitació és el que configura la llista d’aplicacions de nummolt: Les aplicacions són obertes sense un fil estructurat de funcionament. Intercalades en els apartats, hi ha tres aplicacions que a més tenen reptes per a resoldre.


Document definitiu

 
 


Lloc: Pati de ciències