13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 10:30 - 11:00 Una activitat docent per introduir la programació lineal en estudis d’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària a través de problemes de dietes, planificació i produccions (Comunicació)

Mònica Blanco – Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)

Marta Ginovart – Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)

L’optimització de funcions lineals amb restriccions lineals sobre les seves variables, o programació lineal, és un dels continguts dels fonaments matemàtics que s’imparteixen en els quatre graus d’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària que es poden cursar a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu d’aquesta contribució és presentar una activitat d’aula per introduir els fonaments de la programació lineal i aplicar-los a problemes de l’àmbit de l’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària. Aquesta activitat s’ha dissenyat utilitzant dues estratègies de resolució diferents: 1) en el cas d’una funció lineal de dues variables, a partir de la representació gràfica del conjunt regió factible, s’estudia el comportament de la funció objectiu sobre aquest conjunt per trobar l’òptim; 2) fent ús de diversos programaris o recursos informàtics.


Document definitiu

 


Lloc: Aula B6