12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 12:30 - 14:00 Calculadora científica a l’aula de matemàtiques (Taller)

Maria Teresa Navarro – IES Veles e Vents (Torrent)

Daniel Vila – CASIO

 

La calculadora científica es troba generalitzada entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat, en canvi però, amb prou feines es treu profit de les possibilitats didàctiques que ens ofereix.
Amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents opcions d’aquest tipus de calculadores, així com per oferir al professorat materials que puguin utilitzar a l’aula, des de fa tres anys la FESPM promou un grup de treball de calculadores, en format de seminari, on s’elaboren materials que es porten a l’aula.
En aquest taller es realitzarà una descripció i maneig bàsics de la calculadora científica i, a continuació, es treballaran materials elaborats pels professors del seminari.
El taller es realitzarà amb els nous models de calculadores configurables en català, ClassWiz de CASIO,  donades les seves noves i millorades prestacions didàctiques.


Document definitiu

 
 

Presentació

 


Lloc: Aula 103a (Claustre de lletres)

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 12:30 - 14:00 Famílies de funcions. Un exemple amb dades reals (Taller)

Onofre Monzó – IES Veles e Vents (Torrent)

María Teresa Navarro – IES Veles e Vents (Torrent)

En el document de discussió per a l’ICMI Study The Future of The Teaching and Learning of Algebra s’inclogueren algunes preguntes referides a l’ús de dades reals en l’ensenyament de l’àlgebra. Les calculadores CP400 permeten que siga possible que les dades reals s’obtinguen en experiments realitzats a l’aula i presentats en tres sistemes de signes –taules, gràfiques cartesianes i expressions algebraiques– mitjançant un procés de modelització. En aquest ocasió proposem realitzar un activitat d’intercanvi de calor en la qual es pretén ensenyar les competències algebraiques que estan lligades al procés de modelització; en particular, les relacionades amb la manipulació de les expressions algebraiques per a reduir-les a formes canòniques, que expressen propietats del fenomen que es modelitza.


Document definitiu

 


Lloc: Aula 103a (Claustre de lletres)