12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 - 13/07/2016 0 Tot el dia Fotografia matemàtica (Exposició)

Una fotografia matemàtica només es pot concebre com una eina didàctica que faciliti un aprenentatge sistèmic de les matemàtiques, unes matemàtiques integrades en el nostre entorn, generadores de bellesa, font de creativitat i útils per tenir una
visió crítica de la societat que ens envolta. La fotografia matemàtica ha de ser una eina poderosa que ajudi a perdre aquella visió hermètica d’unes matemàtiques poc útils, ha de ser una font de contextos amb els quals desenvolupar unes matemàtiques
properes a les persones. Hi ha d’haver una intencionalitat a l’hora de fer-la, aquesta intencionalitat ha de quedar reflectida en un títol que determini clarament quin concepte matemàtic pretenem captar. La nostra tasca, com a docents
serà la de saber treure tot el profit didàctic a aquest recurs dins el context tecnològic en què vivim.

Durant les estones d’esmorzar, taules i pòsters, (dimarts i dimecres d’11:00 a 12:30 els autors de l’exposició comentaran les fotografies).

plafo foto matematica funcionswww.fotografiamatematica.cat

Anna Darnaculleta, Pilar Figueras, Maite Gorriz, Santi Vilches.

Grup de fotografia matemàtica d’ABEAM


Lloc: Pati de ciències
12/07/2016 0 12:30 - 14:00 Pràctiques d'aula que impulsen la construcció de coneixement matemàtic ric, valuós i significatiu (#c2em2aula) (Debat)

#c2em2aula

Ponents:
Maite Gorriz – INS Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu)
Joan Jareño – CESIRE-CREAMAT
Laura Morera – eXplorium

Moderadors/Relators:
Ignasi del Blanco, Jordi Deulofeu I Toni Vila

El què: Què pot aportar l’educació matemàtica per a la formació de persones
competents, crítiques i amb capacitat d’aprendre al llarg de la seva vida?
El com: Quines característiques haurien de tenir les activitats matemàtiques
escolars per afavorir aquesta formació integral?


Lloc: Aula B6