12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 09:00 - 10:30 WIMS, ús d'una eina TIC d'aprenentatge i avaluació innovadora (Taller)

Mònica Orpí – INS Torredembarra (Torredembarra)

Incorporar dins de la metodologia docent d’una assignatura de Matemàtiques, un element nou i flexible, basat en les TIC, com a complement en els processos d’autoaprenentatge i d’avaluació.
WIMS genera problemes amb un cert grau d’aleatorietat, cosa que permet a l’alumne practicar seguint el seu propi ritme. Com que coneix immediatament el resultat, pot repetir problemes similars fins assolir les tècniques tractades.
S’aconsegueix motivar als alumnes en la resolució de problemes a casa.
Gràcies a la gran base de dades d’exercicis disponibles a tots els nivells, des de primària fins a nivell universitari, es pot usar sense gran esforç per al professor.


Document definitiu

 


Lloc: Aula IA