13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 10:00 - 10:30 Comencem per la formació inicial! (Comunicació)

Kaouthar Boukafri – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

Montserrat Prat – Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

A la formació inicial de mestres ens trobem amb estudiants que presenten perfils molt diversos respecte a la relació que tenen amb les matemàtiques. Els estudis previs, les vies d’accés a la universitat o els nivells de comprensió i assoliment de les matemàtiques, són alguns dels aspectes que tenim en compte a l’hora de planificar què i com impartir les assignatures dels grau de primària i infantil. El nostre objectiu és, per una banda, reflexionar sobre la professió de mestre; i per altra banda, ser rigorosos amb els conceptes i procediments matemàtics. En la present comunicació ens centrarem en el grau d’educació infantil, on totes les autores hi impartim docència, i descriurem la metodologia de treball que seguim i alguns dels aprenentatges que es poden assolir amb cadascuna de les activitats que proposem.


Document definitiu

 


Lloc: Aula B1
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 224. Juguem amb la lògica (0-99) (Taula)

Joan Alemany Flos – eXplorium
Kaouthar Boukafri – eXplorium
Marc Guinjoan – eXplorium
Laura Morera – eXplorium
Guillermo Pérez  – eXplorium

Presentem una col·lecció de jocs de taula com a recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques, acompanyats d’un anàlisi dels procediments i conceptes implicats en cada joc. Els quatre jocs seleccionats es poden adaptar a les diferents etapes educatives i tots ells fomenten el desenvolupament del pensament lògico-matemàtic. Si bé a les primeres edats el pensament lògico-matemàtic s’ocupa principalment de la identificació i la cerca de relacions de qualitats sensorials (p. ex. forma, color, mida, gruix i textura) també es pot considerar un punt de partida a la teoria de conjunts.
A la taula proposarem activitats per fer amb cada un dels jocs i indicacions de com els mestres i professors podem gestionar la discussió de les activitats proposades per tal d’anar més enllà.


Document definitiu

 


Lloc: Vestíbul principal