12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:00 - 11:00 La matemàtica a 0-3 anys. Des de l’experiència (Comunicacions enllaçades)

Gloria Cazallas Serrano – EBM Portal Nou (Barcelona)

Judit Cucala Velasco – EBM Londres (Barcelona)

Mercè Lafarga Farrera – EBM Can Caralleu (Barcelona)

Maria Roca Parpal – EBM COBI (Barcelona)

Recorregut expositiu dels orígens de la nostra activitat com a professionals de l’educació 0-3: què és el que hem canviat en la nostra mirada com a educadores; com hem après a observar i a fer la mirada més conscient per poder acompanyar els infants en els seus processos; com potenciar el màxim d’oportunitats i vivències que l’acostin al coneixement.
El reconeixement per part de l’adult de la presència de la matemàtica en la vida. La constatació de la capacitat de l’ infant per percebre-la des del naixement. I el valor de la quotidianitat de l’escola bressol per a la descoberta de la matemàtica.
El valor del coneixement compartit, entre infants, en equip, amb les famílies i en el treball en xarxa amb altres agents de l’entorn.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B2
12/07/2016 0 11:00 - 12:30 102. Desplaçaments (Taula)

Judit Cucala Velasco – EBM Londres (Barcelona)

Pilar Rivero Sala – EBM Londres (Barcelona)

Magda Torres Lozano – EBM Londres (Barcelona)

El moviment és condició indispensable de l’aprenentatge, forma part del creixement de l’infant. També és una de les conductes que nens i nenes observen del món exterior, el moviment dels altres i el moviment que sovint és el resultat de la seva pròpia acció sobre els objectes.
El primer pas, la descoberta del seu propi desplaçament, però molt a prop hi ha moltes oportunitats que ben aviat explora.
Els adults pensem, dissenyem i posem a l’abast materials que possibiliten diferents situacions de moviment amb el propòsit que manipulin, observin, inventin i puguin treure’n conclusions del resultat de les seves accions.
Construir, descobrir, superar reptes i pensar… són alguns dels objectius que establim els adults. Després els infants, superen sempre les nostres expectatives.


Document definitiu

 


Lloc: Pati de ciències

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 202. Desplaçaments (Taula)

Judit Cucala Velasco – EBM Londres (Barcelona)
Pilar Rivero Sala – EBM Londres (Barcelona)
Magda Torres Lozano – EBM Londres (Barcelona)

El moviment és condició indispensable de l’aprenentatge, forma part del creixement de l’infant. També és una de les conductes que nens i nenes observen del món exterior, el moviment dels altres i el moviment que sovint és el resultat de la seva pròpia acció sobre els objectes.
El primer pas, la descoberta del seu propi desplaçament, però molt a prop hi ha moltes oportunitats que ben aviat explora.
Els adults pensem, dissenyem i posem a l’abast materials que possibiliten diferents situacions de moviment amb el propòsit que manipulin, observin, inventin i puguin treure’n conclusions del resultat de les seves accions.
Construir, descobrir, superar reptes i pensar… són alguns dels objectius que establim els adults. Després els infants, superen sempre les nostres expectatives.


Document definitiu

 


Lloc: Pati de ciències