13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 10:30 - 11:00 eSeeCode: exercitant la lògica a través de la programació (Comunicació)

Joan Alemany Flos – eXplorium (La Garriga)

Marc Guinjoan Francisco i Laura Morera Úbeda – eXplorium Serveis Educatius, Universitat Autònoma de Barcelona

Jacobo Vilella Vilahur

La programació és una disciplina que ens permet treballar molts aspectes fonamentals de les matemàtiques. A part del context propi del problema que es vol resoldre (de geometria, de teoria de nombres, etc), s’usa constantment la lògica, l’estructuració del pensament i el rigor.
eSeeCode (www.eseecode.com) és un llenguatge de programació de lliure accés pensat per ser portat a classe en diferents etapes escolars per treballar aquests conceptes. El seu disseny permet afrontar la programació des de diferents punts de vista, des d’una programació totalment visual, fins a escriure codi concret en llenguatge de programació formal.
En aquesta presentació parlarem dels aspectes que tenen en comú la programació i les matemàtiques i per què és necessari que els professors de matemàtiques portin aquesta disciplina a classe. També mostrarem casos reals d’alumnes i experiències didàctiques realitzades amb eXplorium.


Document definitiu

 


Lloc: Aula IA
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 224. Juguem amb la lògica (0-99) (Taula)

Joan Alemany Flos – eXplorium
Kaouthar Boukafri – eXplorium
Marc Guinjoan – eXplorium
Laura Morera – eXplorium
Guillermo Pérez  – eXplorium

Presentem una col·lecció de jocs de taula com a recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques, acompanyats d’un anàlisi dels procediments i conceptes implicats en cada joc. Els quatre jocs seleccionats es poden adaptar a les diferents etapes educatives i tots ells fomenten el desenvolupament del pensament lògico-matemàtic. Si bé a les primeres edats el pensament lògico-matemàtic s’ocupa principalment de la identificació i la cerca de relacions de qualitats sensorials (p. ex. forma, color, mida, gruix i textura) també es pot considerar un punt de partida a la teoria de conjunts.
A la taula proposarem activitats per fer amb cada un dels jocs i indicacions de com els mestres i professors podem gestionar la discussió de les activitats proposades per tal d’anar més enllà.


Document definitiu

 


Lloc: Vestíbul principal