12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 09:00 - 10:30 L’aprenentatge d’estratègies de càlcul mental a primària (Taller)

Isabel Sellas Ayats – Universitat de Vic (Vic)
Laura Vila Majó – Universitat de Vic (Vic)
Mireia Jurado Salvans – Col·legi Sagrat Cor (Vic)
Sònia Esteve Frigola – Universitat de Vic (Vic)

Es proposaran un seguit d’operacions (suma i resta) que s’hauran de resoldre fent càlcul mental. S’analitzaran les estratègies que els assistents proposin i s’explicaran altres estratègies que no hagin aparegut. Es mostrarà una metodologia per aprendre càlcul mental que permet atendre la diversitat a l’aula i fomenta la comunicació d’idees matemàtiques. Es relacionaran les estratègies de càlcul amb els continguts matemàtics, relacions i propietats numèriques que els alumnes necessiten conèixer per resoldre aquestes estratègies. Es presentaran alguns materials com a recurs per aprendre aquests continguts i relacions numèriques.


Document definitiu

 

 


Lloc: Aula 102a (Claustre de lletres)

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 10:30 - 11:00 7x3 són 21 però... què vol dir? (Comunicació)

Sònia Esteve Frigola – Universitat de Vic (Vic)

Isabel Sellas Ayats – Universitat de Vic (Vic)

Helena Domènech Puig – Escola Xoriguer (Centelles)

Núria Fossas Colet – Escola Xoriguer (Centelles)

Sovint en l’ensenyament de la multiplicació es dediquen molts més esforços i temps al coneixement procedimental que no pas al coneixement conceptual. Tenint en compte que aquests coneixements es desenvolupen de forma iterativa i que té més influència el coneixement conceptual sobre el procedimental que no pas a la inversa, es va voler avaluar com 53 alumnes de tercer, quart i cinquè de primària representaven grups iguals, representaven 7×3 i inventaven un problema que es resolgués fent 7×3. S’evidencien dificultats tant a l’hora de proposar una representació per a 7×3, com per a traslladar aquesta representació a un context real. En alguns casos però, el context real ajuda a poder proposar una representació de 7×3.


Document definitiu

 


Lloc: Aula IF