12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 11:00 - 12:30 106. Paneres (Taula)

Mercè Saavedra – EBM El Bressol del PobleNou (Barcelona)
Iolanda Torralba – EBM El Bressol del PobleNou

A la taula es presenten diferents paneres (de vímet dur, de fusta i de metall) amb objectes d’ús quotidià escollits segons la seva qualitat: vímet, fusta, metall, objectes naturals, de pell i roba, de goma, de paper i cartró, de vidre, alguns inespecífics, etc,  i les seves característiques pel que fa a la forma, la mida i el pes. Amb la finalitat de que l’infant els observi, manipuli, experimenti i els combini i pugui establir relacions entre aquests.


Document definitiu

 
 


Lloc: Pati de ciències

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 206. Paneres (Taula)

Mercè Saavedra – EBM El Bressol del PobleNou (Barcelona)
Iolanda Torralba – EBM El Bressol del PobleNou

A la taula es presenten diferents paneres (de vímet dur, de fusta i de metall) amb objectes d’ús quotidià escollits segons la seva qualitat: vímet, fusta, metall, objectes naturals, de pell i roba, de goma, de paper i cartró, de vidre, alguns inespecífics, etc,  i les seves característiques pel que fa a la forma, la mida i el pes. Amb la finalitat de que l’infant els observi, manipuli, experimenti i els combini i pugui establir relacions entre aquests.


Document definitiu

 
 


Lloc: Pati de ciències