13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 220. Tocant Matemàtiques (2) (Taula)

Martha Ivón Cárdenas – INS. Font del Ferro (Palafolls)
Inma Garcia Secció – INS. Canet de Mar
Marisa Monsergas – INS. Sant Pol de Mar
Elisa Sala – INS. Domènec Perramon

Es presenten dues activitats per primer cicle d’ESO.
La primera és un taulell de fraccions amb les fitxes corresponents que permet a l’alumne de forma visual fer operacions bàsiques amb fraccions i resolució de problemes senzills sense haver de fer els càlculs intermitjos. La segona activitat serveix d’introducció a les equacions. Sense cap explicació l’alumne és capaç de resoldre el taulell, de forma que, sense adonar-se, en menys d’una hora ha resolt 24 equacions!!! A partir d’aquí s’introdueix el tema d’equacions.

En la preparació dels materials han participat també Meritxell Formiga (INS. Tordera, Tordera), Georgina Germano (INS. Joan Coromines, Pineda de Mar) i Silvia Zurita (INS. Tordera, Tordera)


Document definitiu

 
 


Lloc: Vestíbul principal
13/07/2016 0 11:00 - 12:30 221. Tocant Matemàtiques (3) (Taula)

Martha Ivón Cárdenas  – INS. Font del Ferro (Palafolls)
Inma Garcia – INS. Canet de Mar
Marisa Monsergas – INS. Sant Pol de Mar
Elisa Sala – INS. Domènec Perramon

Aprendre a controlar els moviments d’un robot i a fer-lo anar en la direcció i la distància que volem és un dels primers reptes que els alumnes han de superar quan es treballa amb robòtica. L’alumnat tendeix a resoldre’l pel mètode d’assaig error, provant diversos valors en els desplaçaments i els girs fins arribar a la trajectòria desitjada pel robot. En la primera activitat se’ls proposa fer ús de dues eines matemàtiques senzilles (les gràfiques i els càlculs de perímetres de circumferències) per poder predir, sense haver de fer proves extensives, a quin punt del nostre taulell acabarà el robot. La segona activitat treballa les expressions algebraiques fins a grau 2 mitjançant peces de lego. Té com a principals objectius: la connexió directa amb el món algebraic, la realització d’ operacions algebraiques bàsiques de forma molt intuïtiva, el treball manipulatiu mitjançant la utilització de la lògica matemàtico-visual i, finalment, l’agrupament correcte dels termes semblants.

En la preparació dels materials han participat també Meritxell Formiga (INS. Tordera, Tordera), Georgina Germano (INS. Joan Coromines, Pineda de Mar) i Silvia Zurita (INS. Tordera, Tordera)


Document definitiu
 
 


Lloc: Vestíbul principal