12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 09:00 - 10:30 Formació: Necessitats, formats i amplitud (#c2em1profe) (Debat)

#c2em1profe

Ponents:
David Barba – Facultat de Ciències de l’Educació UAB (Bellaterra)
Mireia López – ICE de la UPC (Barcelona)
Glòria Solà – Col·legi Sagrats Cors de Vic (Barcelona)
Moderadors/Relators:
Carme Burgués, Rosa Castillo i Lluís Mora

Quines necessitats hi ha actualment en la formació del professorat de matemàtiques?
Quins serien els formats més adequats?
Com es podria aconseguir arribar a un segment tan ampli com fos possible
de docents?


Lloc: Aula B7