12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 Grups de centres de primària i secundària per treballar les competències matemàtiques. Grups impulsors en cada centre. (Comunicació)

Francisco Martín Hernández – Inspecció d’Educació Vallès Occidental (Sabadell)

La millora de resultats de la competència matemàtica en els centres educatius és un dels objectius del pla de treball de la Inspecció d’educació. Per a tal fi, fa alguns anys que es va iniciar un procés amb un grup d’inspectors i de centres per potenciar el treball de les competències bàsiques a partir de l’anàlisi d’indicadors de la inspecció. Des del curs 2013-14 s’ha focalitzat aquest treball en la competència matemàtica i la competència lingüística. Aquesta activitat es desenvolupa en tres fases: grups de treballs amb la inspecció, grups de treball a cada centre i difusió de les produccions dels centres.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B5