12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 10:30 - 11:00 Connectar Matemàtiques i Realitat a través de la Fotografia. (Comunicació)

Roser Codina Pascual – Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (Barcelona)

Carme Burgués Flamarich – Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (Barcelona)

La fotografia, sense retocs, ens permet treballar amb contextos reals fitats, on la complexitat es pot controlar millor. Les activitats, de les que n’exposarem exemples, connecten matemàtiques i realitat. Han estat dutes a terme amb futurs mestres, tanmateix són aplicables també a d’altres nivells educatius (3er. Cicle EP i l’ESO). Un aspecte fonamental de les experiències que presentem és la metodologia usada en l’aula. Són activitats obertes, en general impliquen la presa de decisions i la discussió conjunta dels aprenents. La major part d’activitats impliquen recerca de contextos, anàlisi dels mateixos, aprofundiment dels conceptes i els seus significats i debat sobre la representativitat de les fotografies.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula T2

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 12:30 - 13:30 Propostes d'introducció a l'Àlgebra a l'ESO (Comunicacions enllaçades)

Àlgebra i dependència funcional a l’ESO: una proposta per a pujar el nivell competèncial de tots els alumnes

Manel Sol Puig – INS Vilatzara (Vilassar de Mar)

Aquesta comunicació, desenvolupada conjuntament amb Xavier Vilella, forma part del treball que ha desenvolupat el Grup Vilatzara en els darrers anys. Es presentarà un contrastat entre l’enfocament tradicional amb un enfocament reflexiu basat en les relacions i significats del pensament algebraic. Aquest últim segueix un procés de construcció del coneixement que va alternant fases de contxtualització amb fases d’abstracció i estructuració.

Document definitiu

 
 

Geometria i raonament visual per introduir el llenguatge algebraic

Iolanda Guevara Casanova – INS Badalona VII (Badalona)
Carme Burgués Flamarich – Facultat d’Educació Universitat de Barcelona (Barcelona)

En l’educació secundària obligatòria la introducció i l’ús del llenguatge algebraic és difícil per a la majoria de l’alumnat pel grau d’abstracció que comporta. En aquesta comunicació es presenten unes activitats sobre problemes de triangles rectangles i resolució d’equacions de segon grau, implementades amb alumnes de 3r d’ESO. Amb elles es relaciona el llenguatge simbòlic de l’àlgebra amb la geometria, es potencia el pensament i el raonament visual dels alumnes, per tal de millorar l’aprenentatge d’aquest nou llenguatge a base de fer-lo més significatiu i lligat a l’adquisició de les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Els exemples utilitzats provenen de la història de les matemàtiques.

Document definitiu

 
 

Presentació

 
 


Lloc: Aula B7